Salsa Social Dance In Saigon

Ở Sài Gòn, bạn tha hồ đi nhảy Salsa suốt tuần, bao phê. Có những ngày chuyên Bachata & Kizomba, có nhiều ngày lại chuyên Salsa & Bachata. Rồi lại có chỗ vừa nhảy vừa ngắm cảnh đẹp. Nhưng bạn tuyệt đối không nên bỏ qua buổi giao lưu tối Chủ Nhật hàng tuần. Cứ đi thử thì sẽ hiểu. :3

Cập nhật: 3/5/2019

Find places where you can go for a Salsa dancing in Saigon. Social parties in Saigon have a wide variety of choices such as nights for Bachata & Kizomba lovers, nights dedicated for hardcore Salsa dancers. Some places have stunning view when dancing. Yet, you do not want to miss Sunday social night. Just go once, you will understand. 😉

Updated: May 3, 2019

Salsa Social Dance In Saigon
Lịch học Salsa & Bachata / Salsa & Bachata classes