This is SALSA!
Salsa Addicts
Lịch học & Đăng ký / Schedule & Registration
Romance is BACHATA!
Bachata Lovers
Lịch học & Đăng ký / Schedule & Registration
Cơ bản 1
Basic 1
KG: 2/3, Thứ 7 & CN: 18h
Start: Mar 2, Sat & Sun: 18h
XSALSA STUDIO 1
Cơ bản 1
Basic 1
KG: 16/3, Thứ 7 & CN: 17h
Start: Mar 16, Sat & Sun: 17h
XSALSA STUDIO 1
Cơ bản 1
Basic 1
KG: 19/3, Thứ 3 & 5: 19h30
Start: Mar 19, Tue & Thu: 19h30
XSALSA STUDIO 1
1 khóa (8 buổi)
1 course (8 sessions)
Đơn / Individual600,000 đ
Cặp / Couple1,050,000 đ
SV-HS / StudentGiảm 50%
Discount 50%
Normal ClassesLady Techniques
(1.5-month course)6 sessionsN/A
Individual700,000 đN/A
Couple1,200,000 đN/A
Student350,000 đN/A
1 khóa (8 buổi)
1 course (8 sessions)
Đơn / Individual600,000 đ
Cặp / Couple1,050,000 đ
SV-HS / StudentGiảm 50%
Discount 50%
Đăng ký / Register
Địa chỉ:
Address:
28 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3
28 Ngô Thời Nhiệm, District 3
Mobile:0906.006.332 (Ms Quyên)
093.7917.885‬ (Ms Phương)
Email:info@xsalsa.vn
Facebook:facebook.com/xsalsa
Liên hệ:Contact us:
Vị trí XSalsa / XSalsa Location
Giao lưu Salsa / Salsa social parties